Gå till innehåll
EU

Fiskare rasar mot EU – Sill- och strömmingsfiske förbjuds i Östersjön

Foto: Getty Images

EU-kommissionen vill ha strängare fiskekvoter i mellersta Östersjön och Bottenviken 2024, vilket skulle innebära att riktad fångst av strömming och sill i praktiken blir nästan helt olaglig. Fiskenäringens centralförbund samt Yrkesfiskarnas förbund i Finland reagerar kraftigt mot inskränkningarna, som hotar hela deras näring, rapporterar Yle.

EU-kommissionen bedömer att sill- och strömmingsbeståndet i mellersta Östersjön och Bottenviken är för lågt, vilket är bakgrunden till att de nu bestämt att fisket nu måste bli vilande. Forskaren Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum säger till Yle att EU:s beslut är “tragiskt men nödvändigt”. Samtidigt föreslår internationella havsforskningsrådet en betydligt blygsammare minskning än den EU nu beordrar, noterar Yle.

Enligt Kaj Mattson, verksamhetsledare vid Åbolands fiskarförbund, innebär EU:s förbud dock också en stor miljöpåverkan.
“Hela det finländska fisket där strömming och skarpsill utgör en stor del så tar årligen bort kring 500 ton ren fosfor ur havet i och med fångsten. Att de här mängderna nu inte skulle fiskas bort är helt ofattbart”, säger han till Yle.

Andra industrier som hanterar fisk eller är beroende av fisket hotas också, säger direktör Wilhelm Liljeqvist vid en fiskmjölsfabrik i Kasnäs.
“Det betyder i praktiken att branschen står stilla i minst ett år då ingen får eller kan fiska strömming”, säger han, och spår att hans fabrik kommer få stänga ner.

EU-kommissionens strängare kvoter kritiseras hårt av Sverigedemokraterna i Europaparlamentet.
“EU lyssnar inte på vetenskapen. Igen.” skriver ledamoten Charlie Weimers (SD) på X (före detta Twitter).

Enligt honom är förbudet ett slag mot den svenska och finska kulturen, där sill och strömming ingår i flertalet traditionella rätter.
“Kan ni tänka er en jul och midsommar utan sill?” skriver Weimers. Han efterlyser samtidigt agerande från regeringen i frågan.

EU-kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om fiskekvoterna i oktober.

Senaste från Nyhetsbyrån