Gå till innehåll

FN missar 17 av 17 “globala mål”

Foto: Getty Images

FN ser ut att misslyckas att uppnå ett enda av sina så kallade globala hållbarhetsmål inför 2030, det så kallade Agenda 2030. De ambitiösa målen, som bland annat handlar om att uppnå “jämställdhet”, “fredliga och inkluderande samhällen”, och “globalt partnerskap” antogs 2015, men har uppges mött hinder bland annat på grund av covid19-pandemin, rapporterar TT.

Nu ber FN om ännu mer pengar från välutvecklade länder för att ta igen förlusterna.
“Det vore samvetslöst om världen missar denna möjlighet, i synnerhet om de rikaste länderna försöker undvika att ta ansvar”, säger Jeffrey Sachs, ordförande i Sustainable Development Solutions Network (SDSN), en FN-organisation som utvärderar arbetet med målen.

SDSN utför även rankningar av länder som i bäst mån anses arbeta i enlighet med Agenda 2030, och enligt deras lista är Sverige tvåa bland världens länder i arbetet mot målen, endast bakom Finland. Dock konstaterar man att även Sverige behöver göra väldigt mycket för att listan på mål ska uppfyllas.

Agenda 2030-målen
Anmärkningsvärt är att inget av FN:s mål handlar om korruptionsbekämpning, att öka folkligt inflytande i politiken, eller att öka folkens möjlighet att utkräva ansvar och transparens från regeringar.

1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

3. God hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

5. Jämställdhet

6. Rent vatten och sanitet för alla

7. Hållbar energi för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10. Minskad ojämlikhet

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

16. Fredliga och inkluderande samhällen

17. Genomförande och globalt partnerskap

Senaste från Nyhetsbyrån