Gå till innehåll

Kriminella nätverk tar över cigarettförsäljningen i EU

Foto: Getty Images

Nästan hälften, 47 procent, av alla cigaretter som säljs i Europa idag är olagliga, konstaterar en studie utförd av tobaksbolaget Philip Morris International. Detta leder till både missade skatteintäkter på motsvarande 126 miljarder kronor över hela EU och en försämrad folkhälsa, konstaterar bolaget. Enligt dem växer problemet på grund av EU:s vägran att göra alternativa tobaksprodukter, som snus, mer tillgängliga, samtidigt som ökade levnadskostnader har gjort billigare, olagliga cigaretter mer attraktiva.

Studien, som är årlig och utförs åt PMI av KMPG, visar att 35,8 miljarder olagliga cigaretter konsumerades enbart i EU, och de missade skatteintäkterna från det växande problemet uppgick 2022 till 8,5 procent mer än 2021. Det är framförallt den fortsatta ökningen av förfalskade produkter som driver ökningen av den olagliga marknaden i EU. Noterbart är att majoriteten av förfalskningarna (61,5 procent) konsumerades i Frankrike.

“Kostnaden för att ignorera de olagliga cigaretternas påverkan på vuxna rökare och på folkhälsan är för hög för att blunda för”, säger Gregoire Verdeaux, Senior Vice President of External Affairs, PMI.
“Det har verkligen blivit ett 'made in EU'-problem eftersom falska cigaretter tillverkas, distribueras, säljs och konsumeras i EU-länder, vilket underminerar insatserna för att minska och eliminera cigarettrökning—och folkhälsomål i allmänhet”, fortsätter Verdeaux.

I de flesta EU-länder minskar dock den illegala cigaretthandelns omfattning. Enligt Massimo Andolina, president för Europa-regionen på PMI, hotas dock dessa utvecklingar av den ineffektiva tobakspolitiken i de länder där problemet växer.

“I andra länder är det beklagligt att se den lagliga marknaden förskjutas mot en som drivs av kriminella nätverk, vilket vittnar om misslyckandet av oproportionerliga skattehöjningar och regelverk som inte överväger principen om riskdifferentiering. KPMG-rapporten bör fungera som en väckarklocka för beslutsfattare i EU att överväga att miljontals konsumenter förlitar sig på den svarta marknaden för att fortsätta röka”, säger han.

I Sverige konstaterar studien att den olagliga andelen av cigaretterna som säljs ligger på 7,5 procent, vilket är i praktiken oförändrat sedan 2021. Detta motsvarar missade skatteintäkter på 850 miljoner kronor för staten.

Kriminella satsar på egen produktion i Sverige
Svenska Tullverket konstaterar att man trots den ökade förekomsten av olaglig tobak i EU beslagtar mindre tobak som förs in i landet än man tidigare brukade. Istället misstänks många av de olagliga cigaretterna som säljs i Sverige produceras i landet.

“Beslagstrenden för Tullverket gällandes tobak har succesivt minskat de senaste åren, vi tar mindre i beslag. Det finns indikationer på en större inhemsk produktion av förfalskade cigaretter och övriga tobak (vattenpipstobak) i Sverige, samma som i övriga EU”, skriver Martin Petersson, sakkunnig på Tullverket, i en kommentar till Nyhetsbyrån.

Vad avser införandet av olaglig tobak in i Sverige krävs det mycket resurser och god organisering hos de kriminella, vilket gör att smugglingen oftast kan tillskrivas de stora kriminella nätverken i landet, bedömer han.

“Sen om organisationen/nätverket sysslar även med annan typ av brottslighet kan variera. En del organisationer återinvesterar brottsvinsten från smuggling av tobak i andra verksamhet, andra ”nöjer” sig med att smuggla tobak. Så det ser lite olika ut från ärende till ärende”, skriver Petersson.

Se också: FHM struntar i regeringen – fortsätter påstå snusning lika farligt som rökning

Senaste från Nyhetsbyrån