Gå till innehåll

Landsbygdsministern kritiserar köttfientlig rekommendation: “Sverige behöver öka köttproduktionen”

Peter Kullgren (KD). Foto: Regeringen

De nya Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR23), som bland annat utgör riktlinjer för svensk offentlig sektors matinköp, släpptes i veckan till viss kritik. Den rekommenderar bland annat att svenskarna skär ner på köttkonsumtionen av klimatskäl, istället för att enbart fokusera på hälsoskäl, vilket alltid varit rekommendationernas syfte. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) reagerar starkt, och skriver nu på Aftonbladet debatt att Sverige snarare bör öka sin köttproduktion istället för att minska den.

Rekommendationen om rött kött låg tidigare på 500 gram i veckan, men har nu sänkts till 350 gram. Samtidigt står det i NNR23 att även pressat kött som skinka och salami bör konsumeras “så lite som möjligt”, och detsamma gäller även vitt kött som kyckling, på grund av dess miljöpåverkan. Istället ska köttet ersättas av hållbara fiskbestånd, nötter, baljväxter, och andra grönsaker, rekommenderas det.

Peter Kullgren (KD) meddelar att regeringen i de nationella kostråden endast kommer att förhålla sig till de hälsorelaterade rekommendationerna, och kritiserar NNR23:s påståenden om köttets klimatpåverkan, som han menar inte väger in vad betesmarker och nötkreatur bidrar med till naturen och miljön.

“Viktiga miljömässiga perspektiv saknas, den globala utgångspunkten saknar ofta relevans och frågan om hur vi ska klara av att säkra nog med mat i kris och krig tas inte upp”, skriver landsbygdsministern, och tar upp att det även är viktigt för Sveriges nationella försörjningsförmåga att underhålla egen produktion.

“Utifrån vårt nationella perspektiv skulle Sverige snarare behöva gå mot att öka sin animalieproduktion – inte minst för att kunna hävda och restaurera betesmarker”, fortsätter han, och påpekar också att Jordbruksverket och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien även de har kritiserat de nya rekommendationerna på de här grunderna i sina remissvar till NNR23.

“Mjölk- och nötköttsproduktion är också just sådana produktionsformer som vi har goda naturgivna förutsättningar för i Sverige – och då är det rimligt att detta också sätter sin prägel på vår kosthållning”, sammanfattar Peter Kullgren sin invändning.

Landsbygdsministern uttalade sig tidigare till SVT om sin syn på frågan, när NNR23 nyligen hade släppts.
“För mig är korna gräsmumsande beredskapslager som går runt på våra ängar, äter vall, bidrar till biologisk mångfald och binder kol som de trampar ner i marken.”

Se också: Insekter och vegonorm för skolbarn – riksdagen serverar kött varje dag

Senaste från Nyhetsbyrån