Gå till innehåll

Mätning: 6 av 10 vill kunna stänga moskéer

Uppsala moské. Foto: Getty Images/ValerijaP

En majoritet av svenskar är för att kunna stänga så kallade extremistiska moskéer, och knappt hälften känner en oro kring religionen islams närvaro i Sverige. Det visar en mätning från Riks/Sentio. Inte ens var femte person svarar att man inte ska kunna stänga moskéer alls.

Hur man ska hantera moskéer som sprider radikal propaganda eller som anses oförenliga med den så kallade demokratin har debatterats intensivt i Sverige, sedan SD-ledaren Jimmie Åkesson gjorde ett utspel i ett tal på partiets landsdagar, där han föreslog att staten ska konfiskera och riva sådana moskéer.

Störst oro kring islam samt stöd för att stänga moskéer återfinns bland SD:s väljare, där hela 78 procent respektive 90 procent instämmer.

Men även hos de andra Tidöpartiväljarna finns det stöd för de islamkritiska hållningarna. Bland både M:s och KD:s väljare är det runt 60 procent som känner oro för islam, medan det hos L ligger på drygt 50 procent. Stödet för att stänga radikala moskéer ligger hos samtliga av de högerborgerliga partiernas väljare på över 60 procent, med 75 procents stöd hos moderater.

Enligt mätningen är oron för islam inte lika hög hos de rödgröna väljarna, utan ligger på den lägre halvan av skalan. Socialdemokraternas väljare är de mest islamkritiska, där drygt hälften uppger att de känner en oro kring religionen. Desto fler väljare från vänsterblocket svarar dock att de inte känner någon oro alls, med som mest 65 procent av V-väljarna.

Samtidigt är stödet för att stänga radikala moskéer ändå förhållandevist stort även på vänstersidan. Bara bland de minsta partiernas väljare, Miljöpartiets och Vänsterpartiets, är det fler som svarar nej på frågan än som svarar ja.

Majoritet islamkritisk – Oaktat parti
Oberoende av parti, så är det majoriteten av personer oavsett inkomstgrupp, geografisk härkomst, eller utbildningsnivå som uppger att de känner oro kring islam och anser att extremistiska moskéer ska kunna stängas.

Uppdelat på ålder så är det de yngre väljargrupperna som är minst kritiska till islam, och fler (43 procent) svarar att de inte känner någon oro kring religionen än de som gör det (36 procent). Men även i denna grupp är det fortfarande en majoritet som är för stängningen av radikala moskéer, med 53 procent.

I Sentios undersökning deltog 1 000 personer mellan 18 och 80 år. Svaren registrerades mellan 30:e november och 4:e december.

Senaste från Nyhetsbyrån