Gå till innehåll
EU

Regeringen lovar försvara snuset mot EU

Socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Pelle Nilsson/Getty Images

Regeringen ska "värna om" svenska snusets särskilda status i EU, nu när EU drar åt tumskruvarna på nationellt självbestämmande i unionen. Det påstår socialminister Jacob Forssmed i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen.

Det är Tobias Andersson (SD) som ställt en fråga till Socialministern Jakob Forssmed som rör förbud mot nikotinportioner, och om regeringen ska vidta några åtgärder för att säkerställa att vita tobaksfria nikotinportioner fortsatt får tillgång till EU:s inre marknad.

I frågeställningen nämner Andersson att svenskt snus är förbjudet att exportera inom Europeiska unionen. Andra typer av tobaksprodukter rör sig fritt mellan alla medlemsländer i EU. Andersson hävdar att den säkraste och minst skadliga produkten är totalförbjuden att exportera.

Andersson påstår att ett förbud mot det vita, tobaksfria snuset även påverkar Sverige och att det vore en katastrof för den europeiska folkhälsan och ett dråpslag för svensk export.

Dessutom tar Andersson upp en workshop som Open Evidence-konsulterna tog fram åt kommissionen, där ett förbud mot nikotinportioner föreslås. Sverige valde att inte medverka på workshopen.

Som svar på frågeställningen förklarar Jakob Forssmed att Europeiska kommissionen har meddelat att EU:s tobaksproduktdirektiv ska omarbetas. Jakob Forssmed hävdar även att i inbjudan till workshopen som Open Evidence arrangerade framgick det inte att en rapport skulle presenteras.

Enligt Forssmed riktades inbjudan till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Han påstår även att det inte var ett möte där deltagarna förväntades uttrycka ståndpunkter för medlemsstaternas räkning.

I det skrivna svaret belyser Forssmed att regeringen följer och bevakar aktiva förslag och förhandlingar som påverkar den fria flexibiliteten för vit snus och förutsättningarna för en global handel.

Forssmed skriver att ett totalförbud för försäljning av vissa varor minskar den fria rörligheten inom EU. Det står även i det skrivna svaret att regeringens utgångspunkt är att åtgärder som vidtas borde syfta till att skydda grupper såsom barn och unga. Forssmed menar att det är viktigt att vidta åtgärder för att skydda barn och unga mot nikotinets beroendeframkallande effekter på deras hälsa.

Till sist påpekar Forssmed att cigaretter och alternativ röktobak utgör en större hälsofara än det vita snuset. Regeringen har föreslagit att förstärka beskattningen av dessa produkter. Försäljningen av snus och regleringen av innehåll i snus i Sverige var en viktig del när Sverige blev medlem i EU. Forssmed avslutar med att betona att regeringen värnar om detta.

Samtidigt som regeringen lovar att stå upp för svenska intressen i denna fråga är regeringsföreträdare från Sverige dåliga på att sätta sig mot EU-beslut. I princip alla lagförslag klubbas igenom EU:s ministerråd förr eller senare. I frågan om snus är Sverige det enda landet som har anledning att göra motstånd.

Se också: Svagt motstånd mot EU:s lagar: Sverige röstar ja 97 % av gånger

Se också: EU vill förbjuda vitt snus – Inga undantag för Sverige

Senaste från Nyhetsbyrån