Gå till innehåll
EU

Svagt motstånd mot EU:s lagar: Sverige röstar ja 97 % av gånger

Europeiska unionens råds, också känt som ministerrådets, generalsekretare Thérèse Blanchet. Foto: Europeiska unionens råd

Sverige stödjer nästan alla lagförslag som läggs i EU:s ministerråd, vilket framgår i en sammanställning gjord av Europaportalen. Det visar sig att Sverige röstar ja till nya EU-lagar i över 97 procent av fallen. Men gapet till de mest kritiska medlemsländerna, Polen och Ungern, är inte så stort. De två östeuropeiska länderna har röstat ja 94 respektive 93 procent av gångerna.

När det är dags för EU-länderna att rösta om nya lagar, röstar de allra flesta länderna ja. Detta har skett i 97 procent av fallen.

Anledningen till att nästan alla EU-lagar stöds av nästintill alla medlemsländer är att de är nöjda med vad EU har gjort för landet och att de tycker att de har fått tillräckligt med uppmärksamhet för sina synpunkter, skriver Europaportalen.

Sverige ligger nära EU-snittet med 98 procent ja-röster. Under den tid som Storbritannien var medlem i EU stod de ut med ett relativt mycket låga 85 procent av ja-rösterna. Storbritannien avstod från att rösta i 11 procent av fallen. Av de länder som är aktuella medlemmar i EU är det Ungern och Polen som har den lägsta andelen ja-röster, med 93 respektive 94 procent.

Sedan juli 2014 har Ungern tryckt på nej-knappen flest gånger vid de omröstningar som ägt rum i ministerrådet. Detta motsvarar 4 procent av alla omröstningar. I ministerrådet har Sverige, Nederländerna och Österrike röstat nej 14 gånger vardera och är även de länder som invänt mest mot uppgörelserna. Det är enbart två länder som aldrig röstat nej på ministerrådet och det är Frankrike och Portugal. 

En av de lagar som Sverige har röstat nej till är handel med sälprodukter. Sverige har även röstat nej till främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen.

Senaste från Nyhetsbyrån