Gå till innehåll

Så ska fler kriminella dömas till utvisning – Oavsett hur länge de bott i Sverige

Foto: Regeringen/Getty Images

Fler ska dömas till utvisning efter brott begångna i Sverige, meddelar regeringen på en pressträff på torsdagen. Nu tillsätts en utredning för att se hur regelverket för när kriminella invandrare kan utvisas kan skärpas. Fler invandrare ska även utvisas på livstid istället för att vägras inträde i landet i endast ett antal år, som idag ofta är fallet vid utvisningsdomar.

– Antalet domslut med beslut om utvisning i relation till hur många utlänningar som har dömts för brott har historiskt legat på en anmärkningsvärt låg nivå, och det kan inte fortsätta så, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Idag måste ett brott ha en strängare påföljd än böter och ha ett straffvärde på mer än sex månaders fängelse för att gärningsmanen ska kunna dömas till utvisning, en tröskel som regeringen vill sänka. Så kallade anknytningsskäl, som hur många år invandraren har bott i Sverige och om man har familj i landet, ska också spela mindre roll när ett utvisningsyrkande prövas.

I februari i år dömdes den ugandiske livsstilskriminelle gängprofilen Geofrey Kitutu till utvisning trots att han kom till Sverige innan han var 15 år, samt har bott i landet i 34 år. Det var en lagändring av den rödgröna regeringen som trädde i kraft i augusti 2022 som möjliggjorde detta. Att utreda denna lags konsekvenser på rättspraxisen i utvisningsfall ingår också i den nya utredningen som regeringen presenterar.

Se också: Afrikansk gängledare utvisas – Efter 34 år i Sverige

För att fler utvisningsdomar ska bli av utreder Tidöregeringen även att prövning av utvisning i domstol inte längre ska ta hänsyn till om det finns så kallade verkställighetshinder eller inte. Det skulle innebära att invandrare från länder som Sverige av olika anledningar inte utvisar personer till fortfarande skulle kunna få en utvisningsdom, även om den inte går att genomföra.

Senaste från Nyhetsbyrån