Gå till innehåll
EU

SD avslår omedelbar swexit – Vill “utvärdera medlemskapet”

Charlie Weimers (SD) t.h. Foto: Faksimil Sverigedemokraterna

Motioner med intentionen att skärpa Sverigedemokraternas hållning mot EU avslogs eller fastslogs som “besvarade” på partiets landsdagar i Västerås. Partistyrelsen anser istället att Sverige kontinuerligt borde “utvärdera” sitt medlemskap i den överstatliga unionen, men understryker dock att man inte utesluter att Sverige ska kunna lämna.

En av de utmanande motionerna kom från ungdomsförbundet Ungsvenskarna, som på sitt egna konvent tidigare i år slog fast att man skulle verka för att moderpartiet anammar en mer öppet kritisk EU-linje. Enligt det ungsvenska förslaget ska Sverige bland annat omförhandla EU-medlemskapet för att bli mer “förmånligt” för svensk suveränitet och nationella intressen.

Partistyrelsen ansåg dock att motionens viljeinriktning redan speglades i partiets befintliga EU-politik. I motiveringen försäkrar man att man fortsatt kommer arbeta för att svenska intressen respekteras i EU.

– Jag tror det skulle bli väldigt svårt för oss att driva en valrörelse, om allt det handlar om är att vi ska gå ur EU. Det skulle bli som abortfrågan i valrörelsen, sa partihöjdaren Jörgen Fogelklou i talarstolen till stöd för partistyrelsens beslut.
– Men, vi ska naturligtvis inte ge en enda tum millimeter till EU mer, och det är jag övertygad om, fortsatte han.

Flera andra partiföreträdare betonade i sin kritik mot ungdomsförbundets förslag att så kallad “reform inifrån” är det på sikt mest hållbara förhållningssättet till EU. Aron Emilsson, som är ordförande för riksdagens utrikesutskott, menade i ett anförande också att EU fyller ett syfte för Sverige i säkerhetsfrågor rörande relationen till Ryssland och Kina.

I voteringen vann partistyrelsens linje med 92 röster mot 68. Ett annat, ännu skarpare förslag om att SD utan om och men ska verka för att Sverige lämnar EU avslogs i sin helhet.

Weimers: SD ska bli största partiet
På landsdagarna höll också Europaparlamentsledamoten Charlie Weimers (SD) ett tal där han beskrev hur partiet ska arbeta för att bryta det man menar är EU:s orättfärdiga makt över Sverige.

– För att förändra svensk europapolitik och bryta med dörrmattepolitiken måste vi övertyga både Moderaterna och Socialdemokraterna att stå upp för folkviljan och svenska intressen. Det gör vi genom att vinna val, sa han i talarstolen.

– Därför sätter jag nu ett klart och tydligt mål för det kommande EU-valet: Sverigedemokraterna ska bli det största partiet, förkunnade Weimers sin ambition.

Han talade även om att införa ett så kallad folkomröstningslås, där ytterligare maktförskjutningar från svenska regeringen till EU:s institutioner måste föregås av folkomröstningar. Skrivningar om att Sverige är ett EU-land ska även tas bort från svenska grundlagen för att möjliggöra ett utträde ur unionen om så krävs, föreslog han.

Senaste från Nyhetsbyrån