Gå till innehåll
EU

SD: EU:s chattövervakning bryter mot mänskliga rättigheter

Foto: Getty Images

EU-kommissionen är i full färd med att implementera det i folkmun kallade “Chat control”, ett lagförslag som ger EU möjligheter att tvinga internetföretag att skanna alla sina kommunikationsplattformer efter olagligt material, med siktet inställt på barnpornografi. Kritikerna mot lagförslaget är däremot många, och bland annat Europaparlamentsledamoten Charlie Weimers (SD) skriver i ett ändringsförslag att Chat control rent av bryter mot mänskliga rättigheter, eftersom det leder till övervakning av alla EU-medborgare oavsett brottsmisstanke eller ej. Detta rapporterar den EU-kritiska bloggen Femte juli.

“Medborgares rätt till privatliv och privat korrespondens måste upprätthållas. Därför bör övervakningsåtgärder endast kunna vidtas mot brottsmisstänkta personer. Det ska inte ske någon allmän övervakning av vanliga laglydiga medborgare och användare av interpersonella kommunikationstjänster” skriver Charlie Weimers (SD) tillsammans med en ledamot från Nederländerna och en från Rumänien, och hänvisar till FN:s resolution om att mänskliga rättigheter ska gälla även online.

Ändringsförslaget har nummer 540 av 1909, och bland de andra kritikerna finns EU-domstolen, flera av EU-kommissionens interna kontroller, och kommissionären i EU med ansvar för upprätthållandet av FN:s mänskliga rättigheter.

Charlie Weimers (SD): Goda möjligheter att samla stöd för SD-förslaget
Charlie Weimers berättar för Nyhetsbyrån att motståndet till Chat control är stort, och inte bara inom ECR, den parlamentsgrupp som Sverigedemokraterna sitter i, utan även bland grupper och partier mer till vänster.
“Inom ECR finns både hård och mild kritik av olika delar av Chat Control 2.0. Jag har lagt 30 ändringsförslag till rapporten. Flera skrivna tillsammans med andra delegationer”, uppger Weimers i ett skriftligt svar.
“Parlamentet har tagit ett mer integritetsfokuserat perspektiv och inkluderat ett antal skrivningar från den gröna och konservativa gruppen som stärker kraven på respekt för integritet, rätten till privat korrespondens och privatliv”, fortsätter han, men säger att risken finns att EU-kommissionen kommer att driva på Chat control för att få det klubbat före jul för att undvika debatten.

Enligt Weimers har svenska kommissionären Ylva Johansson (S), som ansvarar för Chat control, ambitionen att i vilket fall som helst få Chat control på plats före Europaparlamentsvalet i maj nästa år. Däremot kan förhandlingarna om de många kritiska punkterna i förslaget dra ut på tiden, som kan innebära att kommissionen missar målet.

Sverigedemokraterna har i Europaparlamentet även lagt ett avslagsyrkande på Chat control, om deras ändringsförslag inte vinner mark.

EU: Övervakningen räddar ett barn var tredje dag
Ylva Johansson (S) försvarar det kritiserade förslaget i en lördagsintervju i Sveriges Radio.

Chat control innebär att ett nuvarande system som EU har, där internetföretagens skanning och inrapportering av material är frivillig, istället blir obligatorisk. Det nuvarande systemet kommer snart att löpa ut efter en tidsfrist om tio år, och det vill Ylva Johansson också ändra på.

– Förra året fick vi bara i EU en och en halv miljon rapporter från privat kommunikation och chattar och sociala medier som innehöll över fem miljoner bilder, filmer, grooming-aktiviteter på barn. Om de här rapporterna slutar komma, då blir polisen nästan blind och barnen lämnas i sticket, säger hon till SR.

Johansson menar också att hennes förslag inte alls innebär massövervakning av personer utan brottsmisstanke, utan påstår att endast sexuellt innehåll som involverar barn kommer att fastna i skanteknologin.
– Ingenting annat kollas så man ser inte någonting annat av det som händer. Den här tekniken används idag. De exempel vi tar som Messenger och TikTok, de använder ju det idag och det är de som skickar rapporter som gör att barn kan räddas. Med mitt lagförslag så begränsar jag användningen av skanning. Det blir inte tillåtet för företag att skanna allt, påstår hon.

En av tio flaggningar leder till polisanmälan
Enligt en utvärderingsrapport om det nuvarande frivilliga övervakningssystemet har det skett över 16 000 flaggningar skett av svenskt chattinnehåll, men över 7000 av dem har konstaterats inte vara olagliga. Endast 1648 fall har lett till en polisanmälan, men rapporten konstaterar också att de inte behöver ha lett till en fällande dom, utan att det tvärtom ofta är svårt att fälla någon för uppgifterna som fastnar i EU:s skanning.

– Problemet med det så kallade falska positiva är mycket litet, påstår dock Ylva Johansson (S) om effektiviteten hos övervakningen, som hon alltså vill göra permanent och obligatorisk. På frågan om övervakningsteknologin kan leda till att EU även börjar leta efter annat material än barnpornografi hävdar hon att det inte finns någon risk, eftersom sådan övervakning inte är lagligt i EU.

Senaste från Nyhetsbyrån