Gå till innehåll

Swedish Match larmar om WHO- och EU-hot mot svenskt snus

Foto: Getty Images/Swedish Match

“Vitt snus”, eller tobaksfria nikotinpåsar, kan komma att fördömas i november på Världshälsoorganisationens (WHO) internationella konferens COP10, varnar snustillverkaren Swedish Match i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Enligt koncernchefen Lars Dahlgren är risken för att EU tar efter WHO mycket stor, och han uppmanar nu regeringen att sätta press på EU för att det framgångsrika svenska snuset på sikt inte blir olagligt inom unionen.

På COP10, som äger rum i Panama, kommer det läggas förslag om rekommendationer för förhållanden till olika tobaks- och nikotinprodukter, som därefter brukar bli underlag för lagstiftning.

“Ett sådant förslag är att likställa nikotinportioner med snus. Inom EU skulle det betyda ett totalt förbud för nikotinportioner, vilket vore extremt olyckligt både ur ett svenskt näringspolitiskt perspektiv och ett europeiskt folkhälsoperspektiv”, skriver Dahlgren. Han poängterar att Sverige idag, på grund av det utbredda snusandet, har Europas lägsta andel rökare i sin befolkning, och lägst förekomst av lungcancer.

Han framhäver även att nikotinpåsar är en framstående svensk exportprodukt till USA, där Swedish Match omsätter 30 miljarder kronor om året. Där bidrar den svenska uppfinningen till att minska antalet rökare precis som det gjort i Sverige, skriver Dahlgren. Han menar vidare att om EU-marknaden för snus liknade den i USA skulle det skapa värde på 50 miljarder kronor årligen för det svenska företaget.

På WHO:s toppmöte kommer en officiell EU-delegation representera hela unionen, vilket gör att svenska intressen av fortsatt försäljning av vitt snus kommer i kläm, varnar Swedish Matchs koncernchef.

“Konkret bör regeringen stå upp för det svenska regelverket när EU tar position för Panamakonferensen och övriga lagstiftningsförslag inom EU”, betonar Dahlgren, och menar att det är för den globala hälsans skull som snuset borde tillåtas fortsätta konkurrera med röktobak.

SD tar strid för snuset
Även Sverigedemokraterna kräver nu att regeringen tar en tydlig ställning, när EU positionerar sig inför toppmötet i Panama. I en skriftlig fråga till socialminister Jakob Forssmed (KD) i riksdagen frågar näringslivsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) om regeringen avser försvara den svenska snusindustrin, och statuset hos så kallade skadereducerande nikotinprodukter.

“Det är viktigt att Sverige är en aktiv röst i att främja åtgärder som både minskar de globala rökartalen och motverkar illegal handel med tobaksprodukter”, skriver Andersson, och kallar Sverige ett “folkhälsopolitiskt föredöme på tobaksområdet”.

Se också: EU vill förbjuda vitt snus – Inga undantag för Sverige

Se också: WHO tar strid mot snus på FN-hälsokonferens – “Ideologi istället för vetenskap”

Senaste från Nyhetsbyrån