Gå till innehåll

Ett (1) återvandringsbidrag beviljat under hela 2023

Foto: Getty Images/ovjo12

Endast en enda gång under hela 2023 beviljades en ansökan om så kallat återetableringsbidrag från Migrationsverket, rapporterar SVT. Bidraget är till för att uppmuntra återvändande av invandrare, men är mycket sällan brukat, och svårt att få beviljat.

På Migrationsverkets hemsida kan man läsa att kontant­stöd till åter­e­ta­ble­ring kan handla om summor upp till  75 000 kronor för en familj, för att de ska kunna flytta tillbaka till sitt hemland, eller 30 000 kronor per vuxen person, och 15 000 kronor per person under 18 år. Samtidigt ställs krav på att personerna ska vara skuldfria, sakna inkomst, och ha giltiga pass från länderna de ska flytta till.

Totalt 70 personer ansökte om bidraget under 2023, och av dem fick 69 avslag, eftersom de inte uppfyllde alla kriterierna, skriver SVT.

Migrationsverkets enhetschef Charlotte Kirotar betonar dock för kanalen att det låga beviljandet av bidraget inte reflekterar hur många som faktiskt återvandrat från Sverige.

Tidöregeringen har återvandringsbidraget som ett av sina fokusområden för det så kallade paradigmskiftet inom migrationsområdet. På en pressträff i oktober förra året meddelade man att man har för avsikt att sprida kännedomen om att återvändarbidraget finns, i ett försök att öka antalet sökande.

Även Migrationsverket själva har tidigare efterlyst bättre upplysning från staten till invandrare om att det går att få bidrag för att underlätta återetablering i hemlandet.

Senaste från Nyhetsbyrån