Gå till innehåll

Utredning: Skapa fler incitament för att återvandra

Ludvig Aspling (SD) och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Regeringen

På torsdagen presenterade regeringen på en pressträff sin senaste utredning på migrationsområdet, som handlar om att få invandrare i Sverige att frivilligt flytta tillbaka till sina hemländer. Enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) är det personer som flytt från krig men där situationen i hemlandet stabiliserats, samt personer som “inte kommit till rätta” i Sverige av sociala eller kulturella skäl, som återvandringskampanjen riktar sig till.

Migrationsministern belyser att det befintliga återvandringsstödet går i stort sett helt obrukat, och att det endast var två personer under förra året som utnyttjade det, för att flytta hem till sina ursprungsländer. I det systemet erbjuds en familj upp till 40 000 kronor i kontant, för att möjliggöra återetablering i hemlandet.

Nu vill regeringen höja anslaget samt sprida vetskapen om att återvandringsbidraget finns, meddelar företrädare från Tidöpartierna på en pressträff. 

– Utredaren ska titta på hur återvandringen kan öka bland personer som levt i  Sverige under en längre tid utan att ha integrerats i det svenska samhället. Till exempel i termer av egenförsörjning, språk, och andra kulturella faktorer, säger Ingemar Kihlström (KD).

Bland annat vill regeringen dra lärdomar av det motsvarande systemet som finns i Danmark, som man bedömer som mer framgångsrikt.

Uppdraget med nya incitament för återvandring ska presenteras av Migrationsverket i augusti 2024, och utredningen leds av forskaren Joakim Ruist, som också sedan flera år varit debattör inom migrationspolitiken.

Se också: Migrationsverket öppnar “återvändandecenter” – Utan tvång

Se också: Brittiskt återvandringsbidrag tveksam effekt – kriminella albaner åker tillbaka illegalt igen

Senaste från Nyhetsbyrån