Gå till innehåll
EU

EU-fördrag om maktcentralisering gick igenom – Avskaffade nationella veton ett steg närmare

Guy Verhofstadt. Foto: Getty Images/Europaparlamentet

Ett vänsterliberalt förslag till ett nytt EU-fördrag, ibland kallat konstitution, vann stöd i EU:s konstitutionsutskott i en omröstning på onsdagen. Bakom förslaget ligger bland annat notoriske belgiske EU-federalisten Guy Verhofstadt, som vill avskaffa Europas nationalstater.

I Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågors (AFCO) omröstning gick förslaget till nytt fördrag igenom med 19 röster för, 6 emot, och 1 nedlagd röst. I november ska det behandlas av Europaparlamentet.

I förslaget ingår att ersätta konsensus vid beslutsfattande i Europeiska rådet med två tredjedelars majoritet, vilket gör att enskilda länder inte längre kan motsätta sig nya direktiv eller beslut. Även nya EU-befogenheter i frågor om skogsindustri, hälsopolitik, skatteupptagning, och militärt försvar lades fram som förslag av Verhofstadt, tillsammans med fyra representanter för de liberala och vänsterinriktade grupperna i Europaparlamentet.

Nationalistiska gruppen ID fick ingen representation vid förhandlingarna om fördragsutkastet, och konservativa gruppen ECR:s delegat, polske Jacek Saryusz-Wolski, lämnade förhandlingarna i protest mot hur arbetet leddes av de liberala och socialistiska motparterna.

Bland annat ska den konservative politikerns åsikter systematiskt ha ignorerats, och förhandlingsprocessen ändrades från att alla parter behövde vara överens till att alla utom en behövde vara överens. Detta rapporterade Nyhetsbyrån om i september, när utkastet till fördraget först publicerades.

Svenske Europaparlamentarikern Charlie Weimers (SD) fördömde också processen kring det nya fördraget, och menar att utestängandet av hans grupp ECR var avsiktligt.

“Det finns en process för fördragsändring som involverar alla länders regeringar och parlament och som vanligen innebär att centralisterna inte får allt de vill. Det är därför som de när de skriver fram sina egna önskedrömmar som förslag—som i detta fall—handplockar de egna. Syftet är att slå fast en extremt centralistisk position som de sedan kan kompromissa lite med andra intressen”, förklarade Weimers i en kommentar till Nyhetsbyrån i september.

Varnar för påtryckningar och utpressning från EU
Jacek Saryusz-Wolski skriver i en kommentar till Nyhetsbyrån att Verhofstadts fördrag bryter mot de principer som EU påstår att det upprätthåller.
“Den här centraliseringen omkullkastar balansen (mellan medlemsländerna och EU, red. anm.) till fördel för EU, och frångår principerna om subsidiaritet och proportionalitet”, menar den polske Europaparlamentarikern.

Saryusz-Wolski  skriver att ECR motsätter sig en förändring av EU:s fördrag vid detta lag, och menar att EU:s nuvarande ‘konstitution’ redan inrymmer möjligheterna för unionen att reformeras i en konstruktiv riktning.

“Vi anser, och fortsätter att anse, att innan man ger sig in i sådana tidskonsumerande och politiskt känsliga processer, så bör det nuvarande fördraget nyttjas till fullo, och om möjligt så borde EU utforska möjligheterna till reformer baserade på nuvarande rättsliga grund”, skriver han.

Saryusz-Wolski varnar för att även om förslaget är radikalt och kommer utmanas av medlemsländernas regeringar, så kommer de centraliserande krafterna fortsätta verka. Han menar att det är vad man har sett vid tidigare fördragsändringar i EU, som inte alltid varit så populära hos vare sig befolkningen eller hos regeringar.

“Erfarenheterna från det konstitutionella fördraget (2004, red. anm.) och avvikelsen från Nicefördraget indikerar att även de mest skeptiska länderna kan ge upp, som Storbritannien, under påtryckningar från centralistkrafter. Och den här gången kan ännu starkare politiska påtryckningar och finansiell utpressning användas av dem som förespråkar fördragsförändring för att framtvinga underkastelse av medlemsstater, som inte samtycker till att förvandla EU från ett samvälde av självständiga stater till en centraliserad, oligarkisk superstat”, skriver den polske politikern till Nyhetsbyrån.

Senaste från Nyhetsbyrån