Gå till innehåll

Unga vill inte ha barn och vill ge politikerna mer makt – För klimatets skull

Foto: Getty Images

Så mycket som 30 procent av ungdomar i Europa kan tänka sig avstå från att skaffa barn, och 43 procent vill låta politiker sätta fler gränser för vad de får äta och vad de får köra, visar en undersökning utförd i sju länder av YouGov. Detta rapporterar The Guardian

De sju länderna som undersöktes var Sverige, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Danmark, Frankrike, och Italien, och resultatet visar på en kraftig skillnad mellan generationerna i hur man förhåller sig till den så kallade klimatfrågan.

Mellan 25 och 30 procent av dem som är mellan 18 och 44 år säger att de kan tänka sig att aldrig skaffa barn, för att rädda klimatet. I grupper som är 45 och äldre sjunker siffran sedan ganska markant, och bland dem som är 65 och äldre är det endast 12 procent som instämmer med den antinativistiska åtgärden.

En liknande övervikt hos yngre grupper finns bland dem som svarar att de kan tänka sig bli veganer, för klimatets skull. Där är åldersgruppen 25–34 störst, med 25 procent svarandes ja.

Studien konstaterar också att radikala politiska åtgärder på klimatområdet är populärare bland dem som är yngre än dem som är äldre. I frågorna om att förbjuda fossilbränsledrivna fordon, höja bränsleskatten, och låta staten sätta gränser på hur mycket kött och animalieprodukter man får äta, är det över 40 procent av personer under 34 som instämmer. Hos 65-plussarna är det endast 22 procent som stödjer sådan fossil- och köttfientlig politik.

Mer försiktiga lösningar på klimatfrågan, som att plantera träd och uppgradera energiklassningen på bland annat hus, är däremot mer populära i de äldre befolkningsgrupperna än i de yngre, visar studien.

Se också: Rekordlågt barnafödande

Senaste från Nyhetsbyrån