Gå till innehåll
EU

Anklagelse mot SD: “Röstar högerextremt” – Weimers (SD): “Sveriges intressen viktigare än grupplinjen”

Europaparlamentariker Charlie Weimers (SD). Foto: Pelle Nilsson

Sverigedemokraterna i Europaparlamentet, med Charlie Weimers i spetsen, röstar oftare i enlighet med “ytterhögern” än med sin egna konservativa partigrupp, visar en granskning som Europaportalen genomfört. Nu slår Weimers ifrån sig anklagelserna om så kallad högerextremism.
“Sveriges intressen är viktigare än grupplinjen”, skriver han till Nyhetsbyrån.

Sverigedemokraterna sitter i den konservativa gruppen ECR, som samlar bland annat Polens förra regeringsparti Lag och rättvisa och Italiens nuvarande regeringsparti Italiens bröder. I den så kallade “ytterhögerns” grupp, nationalistiska ID, sitter bland annat franska Nationell samling, och tyska AfD.

SD:s röstkoherens med…

AfD (TY)

Lega (IT)

Nationell samling (FR)

ODS (TJ)

PiS (PL)

Italiens bröder (IT)

ECR

ID

Slutvoteringar (c:a 2000)

68%

55%

54% 

51%

45%

42%

46%

75%

Samtliga voteringar

(18 433)

63%

60%

55%

64%

60%

58%

61%

63%

Enligt Charlie Weimers är det däremot fullt naturligt att Sverigedemokraterna i omröstningar röstar ungefär likadant som partierna i ID snarare än med sin partigrupp, vars betydelse han spelar ner.

“Skillnaden mellan vårt röstmönster och ECR-gruppens är olika nationella intressen. De största partierna från Polen och Italien röstar naturligtvis för mer transfereringar från Nordeuropa till Öst- och Syd. Det är vi emot”, skriver han, och nämner också att EU:s planerade expansion österut och ned på Balkan är en annan intern tvistefråga i ECR. Där finner Sverigedemokraterna mer gemensamt med ID-partierna.

Se också: EU: Nu ska Bosnien in i unionen

Se också: Bönder rasar mot ukrainskt EU-medlemskap: “Dödsstöt”

“Vi förordar en mindre EU-budget och vill minska den svensk EU-avgift. Här har vi ofta större samsyn med ID-partier än med ECR, vars majoritet av ledamöter kommer från länder som är väldigt stora mottagare (av EU-medel, red. anm.)”, fortsätter han.

Övriga svenska partier mycket lydiga – “Svaghetstecken”
Inget av de övriga svenska partierna i Europaparlamentet avviker från sin parlamentsgrupp i omröstningar så mycket som SD gör. Enligt Europaportalens granskning har SD röstat med sina ECR-kollegor 46 procent av alla så kallade slutomröstningar. För de andra partierna ligger siffran som lägst på 84 procent och högst 98 procent.

Partiers lojalitet med sin EP-grupp

Samtliga voteringar

Slutvoteringar

V

87%

84%

MP

96%

98%

S

90%

94%

C

87%

90%

L

89%

93%

M

90%

91%

KD

87%

89%

SD

61%

46%

“De andra partierna är så lojala med sina partigrupper att de röstar för förslag som är dåliga för vårt land”, menar Charlie Weimers, och pekar på flera maktförskjutningar som SD var ensamt svenskt parti att motsätta sig –  inte minst den så kallade Coronafonden, där 150 miljarder svenska skattekronor öronmärktes som bidrag till i huvudsak Öst- och Sydeuropa. Detta kallar Weimers för en “normalisering av skuldfinansiering” av EU.

Se också: Solidariskt EU-bidrag till Italien gigantisk flopp – Svenskar betalar

Weimers är också kritisk till Europaportalens mätmetod, eftersom sajten endast utgick från runt 2000 så kallade slutomröstningar i EU-parlamentet. I själva verket finns det över 18 000 övriga omröstningar som han menar kan nyansera bilden av SD:s lojalitet. Partiet har här röstat tillsammans med ECR 61 procent av gångerna, och med ID 63 procent av gångerna.

“Vill man studera ideologiska frågor och lojalitet med partigruppen är det bäst att titta på alla omröstningar”, anser Weimers, och tillägger att han tycker det är ett “svaghetstecken för de andra svenska partierna att de är så lojala med den egna partigruppen. EU:s makt kommer fortsätta öka om de andra partierna fortsätter rösta med sina partigrupper för att vinna personliga eller politiska fördelar.”

SD ser på alternativ till andra grupper
Enligt Charlie Weimers är Sverigedemokraternas framtid i ECR inte heller självklar, och han uppger att man tittar på alternativa konstellationer i Europaparlamentet efter sommarens val. Han utesluter däremot att ansluta partiet till ID-gruppen, eftersom den har ett annat förhållande till Ryssland än ECR. Här känner sig Charlie Weimers mer hemma med inte minst polska Lag och Rättvisa.

“Att skapa en konfedererad parlamentsgrupp med två subgrupper, så som EPP (Moderaternas och Kristdemokraternas grupp, red. anm.) fungerade tidigare och på samma sätt som de Gröna och Vänstergruppen fungerar idag. Här vill vi sitta med exempelvis vårt finska systerparti”, förklarar han.

Systerpartiet Weimers åsyftar är Sannfinländarna, som också ingår i ECR.

Se också: Charlie Weimers (SD) toppar lista på EU:s mest invandringskritiska politiker

Senaste från Nyhetsbyrån