Gå till innehåll
EU

Dokumentet visar: EU ska upplysa om valet – Med hjälp av EU-positiv reklam

Reklamer för EU i Stockholms tunnelbana, och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Privat/EU/Dati Bendo

EU ska strössla pengar över medier i medlemsländerna för att upplysa om valet till Europaparlamentet 2024 – och “vad Europa gör för dig”. Parlamentet i Bryssel och Strasbourg ska samarbeta i synnerhet med “paneuropeiska” organisationer på både nationell och lokal nivå för att sprida “narrativ” om vikten av att delta i den överstatliga unionens val. Detta framgår av en kommunikationsplan som Nyhetsbyrån tagit del av.

Europaparlamentet ska sprida ett “narrativ” om det enade Europas fördelar för medborgarna i enskilda medlemsländer står det i dokumentet, som är framtaget av parlamentets arbetsgrupp för information och kommunikation, och undertecknat av parlamentets förre generalsekreterare Klaus Welle den 24:e juni 2022.

“Narrativet” ska anpassas beroende på vilket land det rör sig om, och spridningen ska ske genom samarbete med nationella medier, myndigheter, aktivister, och kändisar, står det i planen. Däremot påstås det även finnas en ambition att narrativet ska betona vikten av “demokratiskt deltagande”, och inte framhäva särskilda åsikter eller ståndpunkter i politiska frågor.

Skattepengar sponsrar EU-vänliga krafter
Samtidigt präglas kommunikationsstrategin genomgående av att belysa Europaparlamentets vikt för alla EU:s medborgare, och i synnerhet för “unga personer”. Ledamöterna i parlamentet kommer också få olika former av stöd för att nå ut med sina budskap om sitt arbete som överstatliga beslutsfattare.

Av de sju parlamentsgrupperna som utgör Europaparlamentet är det endast två stycken, ECR och ID, som är öppet EU-kritiska. Totalt står dessa grupper i sin tur endast för drygt var femte Europaparlamentariker.

Europaparlamentet har dessutom systematiskt sponsrat olika EU-positiva medier, projekt, och organisationer i flera år. Från 2020 till 2022 fick flera föreningar och medier i EU-länder hundratusentals euro var för att producera innehåll under paroller som “Mitt Europa”, “Konferens för Europas framtid”, “Multimedia för ökad medvetenhet om EU:s demokratiska värderingar”, och “Legitim, effektiv, och synlig europeisk integration”.

Enligt planen för valet 2024 ska bidrag till dessa sorters projekt och medier "substantiellt ökas".

Se också: EU lär ut hur man blir en drag queen på “queerläger” i Berlin

Dokumentet nämner också att EU ska satsa på "verktyg" för att motverka "disinformation" och "falska nyheter" i samband med valet.

Av de parlamentsgrupper som är representerade i Europaparlamentets presidium, där kommunikationsplanen antogs, var det endast EU-kritiska ECR, där bland annat Sverigedemokraterna ingår, som yrkade på avslag. ID-gruppen är inte representerad i presidiet.

EU tidigare anklagad för opinionsmanipulering
EU har tidigare anklagats för att ha försökt manipulera folkopinionen till det kontroversiella så kallade Chat Control 2.0, något som Nyhetsbyrån rapporterade om då. Chat Control kritiserades för att det skulle ge myndigheter en oproportionerlig stor rätt att läsa av all digital kommunikation i EU, i jakt på barnpornografiskt material.

Då var det EU-kommissionen som använde sig av reklam som var riktad till särskilda länder och mottagare, och exkluderade, med hjälp av så kallad mikrostyrning, till exempel EU-kritiker från att ta del av reklamen. Detta innebär att man använde sig av användarhistorik på sociala mediesidor, för att se till att personer som sökt på olika högerpersoner och -frågor inte nåddes av annonserna för det kritiserade EU-direktivet.

Svenska EU-kommissionären Ylva Johansson (S), som låg bakom en stor del av Chat Control, försvarade inledningsvis reklamkampanjen, men tvingades sedan medge att den brutit mot EU:s kommunikationsetik. Inlägg från officiella EU-kanaler på sociala medier ska också ha spridit lögner om att Chat Control, som sedermera vattnades ner rejält i Europaparlamentet, i själva verket var populärt bland allmänheten.

Senaste från Nyhetsbyrån