Gå till innehåll

Massiv vindkraftspark stoppad – Kommuner lägger veto

Foto: Getty Images

167 vindkraftverk var tänkta att byggas utanför Södermanlands och Östergötlands kust, men nu säger fyra av de fem berörda kommunerna nej till planerna, rapporterar SVT. Om kraftverken hade byggts hade de utgjort en av världens största vindkraftsparker.

Det är kommunerna Söderköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, och Trosa som förfogar över det kustområde där vindkraftsinvesteringen var tänkt. Enligt SVT hade det räckt med att en av dem hade sagt nej för att stoppa bygget, men nu har alltså fyra av dem lagt sitt veto. Endast Söderköping är positiva till företaget Sveavinds etablering.

Enligt Norrköpings kommunstyrelseordförande Sofia Jarl (M) handlar det om att de planerade vindkraftverken var högre än vad kommunens översiktsplan tillåter.
– Den politiska majoriteten är tydlig att vi inte kommer tillstyrka den här typen av anläggning, säger Jarl till SVT.

Hon säger att kommunen istället ser till möjligheterna att upprätta så kallade små modulära reaktorer för att säkra energiförsörjningen, och uppger att det finns företag som visat intresse för sådana etableringar i Norrköping.

Enligt Oxelösunds kommun handlar avslaget till vindkraftsbygget att det skulle skada miljön i skärgården för mycket.
“Vi kan inte bara vara en industristad utan vi behöver också vara en stad där man vill bo och leva”, säger kommunstyrelseordförande Dan Bergentoft (M) till SVT.

Den enda kommunen som sa ja till vindkraftsparken, Söderköping, är också den ledd av en moderat. Kommunstyrelseordförande Martin Sjölander (M) konstaterar för SVT att det “behövs energi”, och att man nu inväntar Mark- och miljödomstolens avgörande i frågan.

Inom Moderaterna pågår det något som kan liknas vid en falangstrid i frågan om det kommunala vetot mot vindkraft. Partistyrelsen ska lägga förslag om att möjligheterna för kommuner att neka vindkraftsparker ska inskränkas, något som Nyhetsbyrån tidigare rapporterat om.

Se också: SD fäller styret i Söderhamn över vindkraft – Röstar på S-budget istället

Se också: Nationalekonomer: vindkraften "svart hål för skattebetalarna" – kinesisk, olönsam, och miljöfarlig

Senaste från Nyhetsbyrån