Gå till innehåll
EU

EU slår ner på gränskontroller inom Schengen – Trots migrantkris

Foto: Getty Images

Reglerna för hur tillfälliga begränsningar av den fria rörligheten inom Schengenområdet får tillämpas ska ändras, för att gränskontroller endast ska kunna vara en “sista utväg”, rapporterar European Conservative. Beslutet fattades i Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor på onsdagen.

Ändringen föreslogs mot bakgrund av ett antal “permanenta” gränskontroller som funnits på håll mellan EU-länder sedan migrantkrisen 2015, och som tilltog när regeringarna stängde ner samhället under pandemin. På senare tid har även Tyskland och Frankrike uppvisat vilja att stävja migrationsflödet in i sina länder genom att vägra ta emot migranter genom Italien.

Ändringen skulle halvera tiden ett medlemsland får ha egen gränskontroll från sex månader till tre månader, och villkora förlängningar på EU:s godkännande. Skäl som anses giltiga för att ha mer långvariga gränskontroller är terrorhot eller andra kriser som påverkar flera medlemsländer samtidigt, men även då får gränskontrollen bara upprätthållas i högst två år.

Enligt förslaget ska myndigheter också endast få tvångsförflytta personer som olagligen tagit sig in i Schengenområdet om deras resväg kan bevisas.

SD yttrade kritisk anförande – Avbröts av rop från vänstern
Endast ledamöter från konservativa ECR-gruppen och nationalistiska ID-gruppen röstade emot ändringsrapporten, med 39 röster för, 13 röster emot, och 12 nedlagda röster. ECR-ledamoten Charlie Weimers (SD) gav under utskottet ett minoritetsyttrande, där han kritiserade ändringsförslagen.

– Förslaget återspeglar övertygelsen att avskaffade inre gränskontroller är viktigare än interna säkerhetsutmaningar, säger Weimers, och menar att Schengenområdet befinner sig i en migrantkris, samt pekar på hoten från organiserad brottslighet, terrorism, och "hybridkrigföring" där illegala migranter används som vapen för att destabilisera.

– Ett fungerande Schengenområde bygger på ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten kan endast återställas när den yttre gränsen är säkrad och det finns en nolltolerans för alla olagliga inresor, säger Weimers, och menar att det vänsterliberala majoritetsförslaget inte erkänner migrantkrisen som ett problem.

SD-ledamoten blev under sitt anförande i utskottet överröstad och häcklad av de liberala och socialistiska ledamöterna, vilket föranledde att ordföranden tillrättavisade dem.
“Sverigedemokraterna kommer aldrig ge efter – oavsett hur mycket skrikvänstern och migrationsliberalerna gråter i EU-parlamentet eller hemma i Sverige”, skrev Weimers i ett inlägg på Facebook efter mötet.

Senaste från Nyhetsbyrån